Hyperhelikon insikter No. 2 - när journalister lättvindigt använder termen "konspirationsteori"

Replik till Ola Wong

 I artikeln ”Labbläcka i Wuhan trolig orsak till pandemin”, Kvartal, 23/5 2021, påstår Ola Wong grundlöst att en rapport om konspirationsteorier om Covid-19 ”spelar [det kinesiska] kommunistpartiet i händerna”. Bland annat skriver Wong:  

 ”En läcka från det virologiska institutet i Wuhan är den troligaste orsaken till pandemin, det framgår i en granskande artikel som nu får svallvågor. Men Kinas partipropaganda och andra aktörer lyckades tidigt få labbspåret avfärdat som en konspirationsteori.” 

”Samtidigt har man gått in för att få teorin om en laboratorieläcka att framstå som en konspirationsteori, ett budskap som spreds globalt genom sponsrade ”faktagranskande” inlägg på Facebook.” 

Med dessa påståenden försöker Ola Wong hävda att rapporten om konspirationsteorier går KKP:s ärenden genom att inte vilja eller uppmana till att inte undersöka ansvarsfrågan. För det första rekommenderar rapporten inte alls att det vore fel att utkräva ansvar – denna läsning eller ens tolkning är omöjlig att göra. Frågan om ansvarsutkrävandet är dessutom egentligen helt irrelevant för rapporten då den belyser konspirationsteoriernas retoriska funktion i ett globalt krisläge där säker information är svår att etablera, än mindre att verifiera. 

Till detta (informationsosäkerheten) hör även Wongs tes om att KKP skulle ha fått labbspåret ”avfärdat som en konspirationsteori” eller fått ”teorin om en laboratorieläcka att framstå som en konspirationsteori” (=> d v s en journalist anklagar en statlig aktör för att skapa/sprida konspirationsteorier, ett intressant exempel för forskningen om medias bruk av termen). 

Under ett samtal i P1 Morgon 25/5 2021 bad jag Ola Wong därför i direktsändning att skicka mig material där det framgår att KKP eller någon av dess propagandakanaler skulle ha använt sig av begreppet konspirationsteori eller konstruerat en sådan som kvalificerar för den vetenskapliga definitionen av vad en konspirationsteori är (för en definition, se rapporten). Efter programmet skickade jag Ola Wong dessutom ett mejl med samma förfrågan. Eftersom jag är intresserad av forskning om konspirationsteorier samlar jag in mitt material brett. Jag bad även Ola Wong att berätta för mig hur man egentligen kallar termen ”konspirationsteori” på kinesiska för att kunna kontrollera källorna. 

Eftersom Wong påstår sig ha läst rapporten utgår jag naturligtvis ifrån att han förstår hur forskningen definierar termen ”konspirationsteori”: dess dramaturgiska struktur och de element hur den konstrueras och till exempel hur epistemologiska argument blandas med etiska i konspirationsteorins narrativa logik om orsakssammanhang. 

Men den enda referensen som Wong ger i sin artikel för att belägga att KKP skulle ha avfärdat labbteorin som en ”konspirationsteori” är ett inslag på den statliga TV-kanalen CGTV "Facts Tell: Here's what conspiracy theorists don't want you to know about the new coronavirus" (11/2 2020) som på ytan ser ut som journalistisk (men som dock med säkerhet kan betraktas som ett försök att påverka opinionen mot bakgrund av CGTV:s tidigare verksamhet). Vetenskapligt kvalificerar själva inslaget dock inte som ”konspirationsteori” utan möjligtvis som avancerad ”desinformation”. Det enda som sker är att rubriken tillskriver "konspirationsteoretiker" vad som påstås att de inte vill veta. Labbläcketeorin är i inslaget endast en av tre. Inslaget i sig saknar helt konspirationsteorins delar enligt ovan. Därför finns det bara två förklaringar: 

1)     Ola Wong saknar – trots att han refererar till en rapport som definierar dem – kunskaper om vad som kvalificerar som en konspirationsteori och inte. 

2)    Det saknas belägg för att KKP/kinesisk statsmedia de facto har kallat labbläcketeorin för en konspirationsteori respektive skapat ett konspiratoriskt narrativ som vetenskapligt kvalificerar detta avfärdande som en konspirationsteori. Så länge dessa belägg inte framkommer – vilket de skulle kunna göra – stämmer alltså inte Ola Wongs tillskrivning av de kinesiska påverkansförsöken som konspirationsteori. Varför han gör denna tillskrivning är oklart - han hade kunnat nöja sig med att kalla det för "desinformation". 

Eftersom anklagelserna som riktas mot rapporten är ganska magstarka (”Men låt inte fula härskartekniker med svepande anklagelser om konspirationsteorier och rasism undergräva arbetet för att spåra virusets ursprung.”) uppmanar jag Wong snarast att precisera sig eller belägga att termen konspirationsteori använts respektive en konspiratorisk berättelse skulle ha konstruerats som ”avfärdat labbspåret som en konspirationsteori”. 

Annars får vi betrakta Kvartals Kanin som den som själv hoppar ner i hålen. 

"Kvartal - follow the rabbit!" 


 

 

 

Kommentarer

Populära inlägg