Utbildningskoncept: Konspirationsteorier och media: identifiera - bevaka - bemöta

Konspirationsteorier och media: identifiera - bevaka - bemöta 

Den av KGB 1983 i indiska ’The Patriot’ planterade artikeln om att 

AIDS är ett amerikanskt biologiskt vapen


Utbildningens idé och inriktning

Utbildningen riktar sig till journalister, mediehus, journalist- och medieutbildningar som behöver öka sin kunskap om att identifiera, bevaka och bemöta konspirationsteorier och relaterade problem som des- och missinformation. Konspirationsteorier kan karakteriseras som meningsskapande berättelser med en fast dramaturgi och tydliga beståndsdelar. De tillhandahåller förklaringar av komplexa händelser och förenklar förståelsen av orsaks- och verkanssammanhang. De ger entydiga svar på frågor om varför – både genom att förklara hur saker hänger ihop, men också genom att kommunicera etiska och moraliska omdömen. Genom denna tydliga berättarstruktur som bygger på tydliga bilder av offer och förövare och en svart-vit världsbild blir de till effektiva medel för spridning av budskap riktade till olika målgrupper, i synnerhet i sociala medier. Gemenskap byggs förmedlat av budskapet. 

För journalistiken innebär konspirationsteorier därför en rad utmaningar: 

·       de är ”bra” berättelser som engagerar många i synnerhet om dagsaktuella eller stora händelser (många svar på varför-frågor levereras på silverfat)

·       de har stor cirkulation och ett uppenbart förklaringsvärde för en stor grupp av mottagare

·       de har ett stort nyfikenhets- och nyhetsvärde även för dem som inte tror på dem

·       det är svårt att navigera mellan objektiv rapportering och värderande (förlöjligande eller stigmatiserande) kommentarer

Men hur kan konspirationsteorier identifieras? Hur har de bevakats i svenska medier? Hur bör de bevakas och bemötas? 

Utbildningspaketet består av 

1.      en kunskapsförmedlande del och 

2.     en praktisk del med övningar

Den kunskapsförmedlande delen fokuserar på

1.      grundläggande kompetenser hur en konspirationsteori kan identifieras

2.     en översikt över hur bevakningen i svensk media har sett ut sedan början av 1980-talet (med fokus på det senaste decenniet) kombinerat med erfarenhetsbaserade insikter i medialt intresse för konspirationsteorier i olika medieformer (nyhetsbyråer, TV, radio, printmedier, poddar) både i Sverige och internationellt och 

3.     en introduktion i praktiska verktyg i rapporteringen om konspirationsteorier

Den praktiska övningsdelen består av två komponenter:

1.      Pressetik och rapportering om konspirationsteorier - övning och diskussion 

2.     En längre praktisk övning att utifrån verkligt material skriva/producera ett reportage/en artikel

Alternativ 

Utbildningen kan anpassas till just din organisations behov av kompetensutveckling både vad gäller längd och innehåll. Kontakta oss för skräddarsydda upplägg. Följande alternativ är till exempel möjliga. 

Alternativ 1: Del 1 och del 2 som heldags eller 1,5-dagsworkshop vid ett, två eller tre tillfällen

Del 1: kunskapsförmedling (även möjlig vid tillfälle 1)

Del 2: praktisk övning (även möjlig vid tillfälle 2)

(alternativ vid 1,5-dagars workshop är att presentationer av den praktiska övningen sker under förmiddagen dag 2 respektive ett senare tillfälle 3). 

Alternativ 2: Del 1 som halvdagsworkshop vid ett tillfälle

Alternativ 3: Del 1 som en komprimerad 90-minuters föreläsning vid ett tillfälle

Undervisningsspråk 

Kursen kan ges på svenska eller engelska. 

Kostnad

Enligt offert. 

Riktpriser: 

Separata föreläsningar: 10 000:- exkl moms

Olika delar av utbildningspaketet: enligt offert.

Format

Antingen på plats eller online. Reskostnader tillkommer enligt överenskommelse. Onlinevarianten sker via tillträde till en digital kursplattform. 

Undervisningsmaterial

Undervisningsmaterial till utbildningens delar ingår i kostnaden. 

Lärare 

Andreas Önnerfors, professor i idéhistoria

Tea Jahrehorn, fil kand, analytiker 


Utbildningens
 upplägg

(1) Kunskapsförmedling om konspirationsteorier (3 x 90 min)

a) Att identifiera konspirationsteorier - definitioner och exempel (90 min)

Denna del av utbildningen syftar till att förmedla tydliga definitioner av vad en konspirationsteori är och hur den kan identifieras i sina beståndsdelar. Utifrån etablerad forskning kommer deltagarna att få verktyg att känna igen konspirationsteorier, konspiratoriskt innehåll och konspirationsteoriernas bildspråk (från konst till memes på internet). 

b) Att bevaka konspirationsteorier - teman, tendenser och erfarenheter (90 min)

Den andra delen i utbildningen handlar om hur konspirationsteorier bevakas i media och vilka typiska motiv (”frames”) som förekommer i olika exempel. Bevakningen beskrivs a) utifrån ett historiskt perspektiv (analys av referenser i databasen Retriever sedan 1984 samt kompletterande material ur databasen Svenska Dagstidningar, Kungliga Biblioteket) och b) utifrån omfattande praktisk erfarenhet i samtal med journalister i nationella och internationella medier. 

c) Att bemöta konspirationsteorier - rapportera med ansvar (90 min)

Den tredje delen i utbildningen förmedlar deltagarna konkreta verktyg i rapporteringen om konspirationsteorier. Hur går det att bevaka ansvarsfullt när man vet att det finns en risk att innehållet sprider falsk information? Vilka fällor kan undvikas? Hur kan människors oro tas på allvar utan att de förlöjligas och förminskas när konspirationsteorier lyfts fram?  

(2) Rapportera om konspirationsteorier - praktisk övning (4 x 90 min) 

a) Övning utifrån publicitets- och yrkesetiska regler (90 min)

Övningen syftar till att ge deltagarna insyn i hur konspirationsteorier rapporterats i svenska nyhetsmedier. Deltagarna undervisas om fem etiska regler som är särskilt användbara i rapportering om konspirationsteorier. I förhållande till fem specifika publicitets- och yrkesetiska regler diskuteras en samling nyhetsartiklar. Övningen skall klarlägga goda och mindre lyckade sätt att rapportera om konspirationsteorier. 

b) Rapporteringsövning utgående från verkligt material (3 x 90 min)

Övningen syftar till att ge deltagarna praktiska erfarenheter att själva rapportera/kommentera material som relaterar till konspirationsteorier med ledning av #thinkbeforesharing-modellen och andra pressetiska och publicistiska överväganden. 

De texter/reportage/kommentarer som har producerats av enskilda deltagare eller en grupp deltagare kommer att ligga till grund för presentation och diskussion i helgrupp. 

Kommentarer

Populära inlägg