Akademiska konsulttjänster

Akademiska konsulttjänster

Partner i forskningsansökningar

• som ett företag (SME) med vår profil kan Hyperhelikon Ideas Consulting AB delta i forskningsansökningar som en partner utanför akademin

• vi assisterar även i processer där forskningsprojekt söker partners utanför akademin så som SME eller civilsamhälleliga organisationer 


Samverkan

• vi har omfattande erfarenheter från samverkan med offentlig och privat/civilsamhällelig sektor och kan bistår med att bygga upp och upprätthålla kontakter 


Mediekontakter och medieträning

• med gedigen erfarenhet från mediekontakter inom Sverige och Europa är ett av våra specialområden att omvandla forskningsresultat till strategiska narrativ för att öka forskningens outreach och impact i förhållande till beslutsfattare och olika målpubliker


Utbildning

• Hyperhelikon Ideas Consulting AB erbjuder föreläsningar, kurser och workshops för generiska kunskaper inom forskningsprojekt och olika akademiska miljöer (fokus: doktorandkurser/-utbildning, akademiskt skrivande och kommunikation, trendanalys och strategisk outreach 


Nätverk och koordination

• vi förhandlar och förvaltar konsortiebildning för forskningsansökningar

• vi erbjuder stöd för administration och koordination av forskningsprojekt

• vi erbjuder koordination av vetenskapliga möten och sammankomster


Att lansera forskningsprojekt på internationella konferenser

• identifiering av internationella forum för akademisk samverkan

• förberedelse och genomförande samt efterarbete av konferensdeltagande


Event management 

• vi organiserar skräddarsydda events för olika tillfällen och målgrupper
Kommentarer

Populära inlägg