Föreläsningar, seminarier, workshops

AKTUELLT 

Conspiracy room (Tea Jahrehorn)

Ämnet konspirationsteorier, des- och missinformation engagerar många just nu. Hyperhelikon Ideas Consulting erbjuder skräddarsydda föreläsningar och utbildningar inom området för kunskapshöjande åtgärder och fortbildning hos olika målgrupper

Informationspåverkan - hur hanterar ditt företag det nya hotet?

 

Vi lever i en tid där olika aktörer utnyttjar osäkerheten kring information i egna syften. Företag och näringsliv har länge varit del av konspiratoriska berättelser om maktmissbruk och mörka missförhållanden. Det är lätt att manipulera information och nya hot skapas mot ditt företag. Går det att skydda sig? 


Manipulation är det nya normalaIdag är det billigt och lätt att manipulera vad som skrivs i sociala medier. Bots, trollkonton och så kallade deep fakes påverkar opionionen bland företags- och privatkunder med desinformation. Dina medarbetare och kunder kan sprida falsk och vilseledande information utan att veta om det. Konspirationsteorier kan urholka det ömseesidiga förtroendet till men också inom företaget. 

 

Hoten mot ditt företag


Det kan få ödesdigra konsekvenser för ditt företag: 


  •  om en influerare sågar dina produkter kan miljoner av kronor i marknadsföring gå upp i rök 
  • påverkanskampanjer kan skada ditt varumärke ("brand attacks")
  •  negativa berättelser kan urholka förtroendet för ditt företags sociala insatser (CSR)
  • kunskapsförakt kan misstänkliggöra forskning och utveckling (R&D)
  • nyckelpersonal kan hotas på grund av deras ställningstaganden och kompetens
  • den psykosociala arbetsmiljön och företagshälsan kan ta skada av misstänksamhet

Hur kan du skydda dig?


Går det att skydda sig mot dessa negativa konsekvenser? I en tid då strategiska berättelser blir allt viktigare för företagen att etablera sig på den globala marknaden är det en avgörande tillgång att kunna identifiera och bemöta hotet från informationspåverkan. Covid-19-krisen har visat hur lätt det är när desinformation och konspirationsteorier får fäste i den allmänna opinionen och hur det mobiliserar till motstånd mot fakta och kunskap.


Det här kan du göra:


·       utbilda din nyckelpersonal om det nya hotet

·       öka dina medarbetares medvetenhet

·       utveckla förmåga till riskanalys och bemötande av informationspåverkan


Hyperhelikon Ideas Consulting AB erbjuder dig utbildning, stöd och orientering. 


Hyperhelikon Ideas Consulting AB är en ledande svensk och internationell aktör inom fältet informationspåverkan och hur den kan bemötas. Vi erbjuder skräddarsydda utbldningsinsatser för din nyckelpersonal inom beslutsfattning, säkerhet, marknadsföring, kommunikation och kundrelationer. 


Kontakta oss på 070-676 93 23 eller info@hyperhelikon.se för att ta reda på mer! 


Våra föreläsningar, kurser och workshops utvecklar ditt företags motståndskraft. Hyperhelikon Ideas Consulting AB leds av Andreas Önnerfors, professor i idéhistoria. Hans forskning om konspirationsteorier (och Covid-19) har resulterat i en rapport till MSB, omfattande mediekontakteroch utbildningar för olika aktörer. 


Andra erbjudanden


Vi erbjuder för närvarande (men kan anpassa till olika målgrupper):

1) Konspirationsteorier - en introduktion: 90 min. föreläsning  
• online pay per view eller fast pris eller 
• offline (kontakta oss för offert beroende på tillfälle/målgrupp)

2) Konspirationsteorier för medier och journalister: 90 min. föreläsning 
• online pay per view eller fast pris eller 
• offline (kontakta oss för offert beroende på tillfälle/målgrupp)

3) Konspirationsteorier för medier och journalister: halvdags- eller heldagsworkshop 
• online 
• offline (kontakta oss för offert beroende på tillfälle/målgrupp)
• se mer här

4) Att bemöta konspirationsteorier i klassrummet: 90 min. föreläsning
• online pay per view eller fast pris eller 
• offline (kontakta oss för offert beroende på tillfälle/målgrupp)

3) Att bemöta konspirationsteorier i klassrummet: halvdags- eller heldagsworkshop 
• online 
• offline (kontakta oss för offert beroende på tillfälle/målgrupp)


Se min introduktionsvideo, "Fem sätt att avslöja en konspirationsteorier" (En akademisk kvart, Göteborgs universitet, 2020). 

TRÄFFAS AV INSPIRATION • FÖRELÄSNINGAR 

Inspirationsföreläsningar (1-2 timmar) fokuserar på beställda skräddarsydda ämnen riktade till en större publik. Du kommer att lämna föreläsningen med insikter och inspiration som du inte skulle ha hittat någon annanstans.

I mina inspirationsföreläsningar har jag berört ämnen som artificiell intelligens, varför öppna samhällen kräver slutenhet, vad som gör att människor tror på konspirationsteorier och hur konst och kultur speglar samhällets stora frågor.

UTMANA TÄNKANDETS GRÄNSER • SOKRATISKA SEMINARIER 

Sokratiska seminariet (2 timmar - heldag) fokuserar på beställda skräddarsydda ämnen som syftar till att utveckla och diskutera ett ämne tillsammans med en mindre grupp (upp till 20 personer, till exempel en styrelse eller arbetsgrupp) som leder deltagarna till en tydlig slutsats. Du kommer att lämna seminariet med gripbara svar på nyckelutmaningar och strategiska frågor.

Istället för att gå in i ett samtal med färdiga svar handlar det sokratiska samtalet om att ställa frågor för att utmana tänkandets gränser (de paradigmer som håller oss inom ramen för konventionella lösningar på typiska problem). 

Bara genom att öppet ifrågasätta våra begränsningar öppnas nya horisonter för svar på framtida utmaningar. Jag har applicerat samtalsmodellen både inom offentliga format (filosofikafé) och mindre sammanhang (t e x kvalitetsutveckling i en civilsamhällesorganisation).

REFLEKTERA MERA • VIDAREUTVECKLANDE WORKSHOPS

Reflektionsretreats (1 eller 2 heldagar) skapas tillsammans med kunderna i storlek och omfattning och syftar till att skapa en helhetsupplevelse och ett konsistens tematiskt fokus på strategiska nyckelfrågor på speciella och unika platser i Sverige och hela världen. Efter retreaten kommer du att ha utvecklat en strategisk väg framåt för dig och din grupp/organisation.


När man flyttar på sig fysiskt är det möjligt att skapa unika ögonblick av reflektion. Genom ett stort internationellt nätverk och egna erfarenheter kan jag erbjuda att kombinera upplevelse med reflektion. Till exempel har jag arrangerat möten på Villa Oxygene utanför Cannes.


 

Kommentarer

Populära inlägg