Föreläsningar, seminarier, workshops

AKTUELLT 

Conspiracy room (Tea Jahrehorn)

Ämnet konspirationsteorier, des- och missinformation engagerar många just nu. 
Hyperhelikon Ideas Consulting erbjuder skräddarsydda föreläsningar och utbildningar inom området för kunskapshöjande åtgärder och fortbildning hos olika målgrupper. 

Vi erbjuder för närvarande (men kan anpassa till olika målgrupper):

1) Konspirationsteorier - en introduktion: 90 min. föreläsning  
• online pay per view eller fast pris eller 
• offline (kontakta oss för offert beroende på tillfälle/målgrupp)

2) Konspirationsteorier för medier och journalister: 90 min. föreläsning 
• online pay per view eller fast pris eller 
• offline (kontakta oss för offert beroende på tillfälle/målgrupp)

3) Konspirationsteorier för medier och journalister: halvdags- eller heldagsworkshop 
• online 
• offline (kontakta oss för offert beroende på tillfälle/målgrupp)
• se mer här

4) Att bemöta konspirationsteorier i klassrummet: 90 min. föreläsning
• online pay per view eller fast pris eller 
• offline (kontakta oss för offert beroende på tillfälle/målgrupp)

3) Att bemöta konspirationsteorier i klassrummet: halvdags- eller heldagsworkshop 
• online 
• offline (kontakta oss för offert beroende på tillfälle/målgrupp)


Se min introduktionsvideo, "Fem sätt att avslöja en konspirationsteorier" (En akademisk kvart, Göteborgs universitet, 2020). 

TRÄFFAS AV INSPIRATION • FÖRELÄSNINGAR 

Inspirationsföreläsningar (1-2 timmar) fokuserar på beställda skräddarsydda ämnen riktade till en större publik. Du kommer att lämna föreläsningen med insikter och inspiration som du inte skulle ha hittat någon annanstans.

I mina inspirationsföreläsningar har jag berört ämnen som artificiell intelligens, varför öppna samhällen kräver slutenhet, vad som gör att människor tror på konspirationsteorier och hur konst och kultur speglar samhällets stora frågor.

UTMANA TÄNKANDETS GRÄNSER • SOKRATISKA SEMINARIER 

Sokratiska seminariet (2 timmar - heldag) fokuserar på beställda skräddarsydda ämnen som syftar till att utveckla och diskutera ett ämne tillsammans med en mindre grupp (upp till 20 personer, till exempel en styrelse eller arbetsgrupp) som leder deltagarna till en tydlig slutsats. Du kommer att lämna seminariet med gripbara svar på nyckelutmaningar och strategiska frågor.

Istället för att gå in i ett samtal med färdiga svar handlar det sokratiska samtalet om att ställa frågor för att utmana tänkandets gränser (de paradigmer som håller oss inom ramen för konventionella lösningar på typiska problem). 

Bara genom att öppet ifrågasätta våra begränsningar öppnas nya horisonter för svar på framtida utmaningar. Jag har applicerat samtalsmodellen både inom offentliga format (filosofikafé) och mindre sammanhang (t e x kvalitetsutveckling i en civilsamhällesorganisation).

REFLEKTERA MERA • VIDAREUTVECKLANDE WORKSHOPS

Reflektionsretreats (1 eller 2 heldagar) skapas tillsammans med kunderna i storlek och omfattning och syftar till att skapa en helhetsupplevelse och ett konsistens tematiskt fokus på strategiska nyckelfrågor på speciella och unika platser i Sverige och hela världen. Efter retreaten kommer du att ha utvecklat en strategisk väg framåt för dig och din grupp/organisation.


När man flyttar på sig fysiskt är det möjligt att skapa unika ögonblick av reflektion. Genom ett stort internationellt nätverk och egna erfarenheter kan jag erbjuda att kombinera upplevelse med reflektion. Till exempel har jag arrangerat möten på Villa Oxygene utanför Cannes.


 

Kommentarer

Populära inlägg