CV och publikationsförteckning

 Mitt CV och publikationsförteckning finns under följande länk

CV: Curriculum Vitae

Publikationsförteckning: Publikationer

Kort biografi

Andreas Önnerfors (f. 71) är professor i idé- & lärdomshistoria. Han växte upp i Tyskland (Trier) och flyttade efter studentexamen där till Sverige för att göra militärtjänst och olika militära utbildningar. Efter kandidatexamen i idé-& lärdomshistoria och ryska och omfattande engagemang på Akademiska Föreningen i Lund, genomförde han forskarutbildning 1999–2003 och var samtidigt deltagare i en forskarskola i Greifswald/Tyskland. Som postdok forskade och undervisade Andreas Önnerfors på Lunds universitet (2004–2006) och rekryterades efter en tid vid universitet i Tyskland (Freiburg i. Br.) och Frankrike (Nice) till en tjänst vid University of Sheffield i England (2007–2010). 

Därifrån återvände han till forskning vid Lunds Universitets Bibliotek och undervisning vid Malmö Högskola innan han mellan 2014–2020 arbetade som universitetslektor i idé- & lärdomshistoria vid Göteborgs universitet. 

Mellan 2016 och 2020 deltog Andreas Önnerfors i EU-projektet "Comparative Analysis of Conspiracy Theories". 

2012 utnämnd till docent vid Lunds universitet befordrades han 2020 till professor i ämnet. 

2021 valdes professor Andreas Önnerfors till dekan för klass 1, Humaniora, vid European Academy of Sciences and Arts i Salzburg, Österrike. 

Språkkunskaper: 
• svenska/tyska (tvåspråkighet)
• engelska (professionell)
• franska (grunder)
• ryska (grunder) 

Genomförd utbildning på TolkS samt tolkutbildning för polis och rättsväsende. 
Foto: Tea Jahrehorn

Foto: Tea Jahrehorn

Foto: Tea Jahrehorn

Foto: Tea Jahrehorn
Kommentarer

Populära inlägg